Oferowane produkty / Oferowane produkty / Stanowiska przeładunkowe / Bramy dokowe
Brama dokowa (1)

Bramy dokowe

Brama dokowa segmentowa lub rolowana w zakresie budowy i działania nie różni się od bramy przejazdowej segmentowej/rolowanej. Istotne różnice pojawiają się natomiast na etapie doboru bramy do istniejących warunków montażowych i co najważniejsze do funkcji jaką ma spełniać.

Podczas pomiaru warunków montażowych zwykłej bramy segmentowej/rolowanej przejazdowej (leżącej na poziomie jezdni) najważniejsze są: szerokości i wysokość otworu (uzależniona od wysokości pojazdu z naddatkiem). Inaczej jest w przypadku bramy dokowej segmentowej/rolowanej, ponieważ brama taka posiada wymiary w świetle zależne od różnorodnych czynników, np.:

  • wysokości rampy, rodzaju zastosowanej rampy
  • rodzaju przeładowywanych towarów
  • wielkości i wyposażenia obsługiwanych modeli samochodów
  • ewentualnie zastosowanych rur najazdowych
  • wysokości wózka widłowego

Maksymalna wewnętrzna szerokość aut ciężarowych wynosi +/- 2500 mm. Aby pojazd zawsze przeładowywać na jego całej szerokości, minimalna szerokość bramy musi odpowiadać jego szerokości. W praktyce auta prawie nigdy nie stoją centralnie w stosunku do światła otworu lecz są przestawione do 30 cm na stronę, dlatego też szerokość światła otworu bramy dokowej musi być większa niż 2500 mm.