Oferowane produkty / Oferowane produkty / Stanowiska przeładunkowe / Naprowadzacze kół
Naprowadzacze kĘą (1)

Naprowadzacze kół

Naprowadzacze kół stanowią wyposażenie dodatkowe doku przeładunkowego. Zbudowane są z rur stalowych, ocynkowanych lub opcjonalnie polakierowanych. Montowane są na jezdni dojazdu przed stacjami przeładunkowymi.

Naprowadzacze kół ułatwiają bezpieczne i precyzyjne dokowanie samochodu w miejsce przeładunku. Chronią pojazd, rampę i uszczelnienie przed uszkodzeniem, ułatwiają manewry pojazdowi, a co za tym idzie przyczyniają się do szybszego dokowania i skracają czas przeładunku.

Istnieją dwa sposoby montażu naprowadzaczy: poprzez zabetonowanie lub przykręcenie do istniejącego podłoża. Naprowadzacze ze względu na to, iż zbudowane są z rur okrągłych nie zagrażają uszkodzeniu kół w pojazdach dokujących.