Oferowane produkty / Oferowane produkty / Stanowiska przeładunkowe / Uszczelnienia bramowe
FArtuch uszczelniaj?cy Loading System (3)

Uszczelnienia bramowe

Jednym z elementów kompletnego stanowiska przeładunkowegojestuszczelnieniebramy dokowej, którym jest fartuch uszczelniający (inaczej rękaw doszczelniający, śluza uszczelniająca).

Jakie funkcje pełni fartuch uszczelniający?

  • uszczelnia pojazd wsunięty w otwór bramowy
  • chroni pracowników i przeładowywane towary przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych np. przed deszczem
  • gwarantuje utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń, w których składowane są towary
  • obniżenia koszty utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania
  • zapobiega powstawaniu przeciągów i dużych różnic temperatur, co z pewnością poprawia komfort pracy pracowników i przyczynia się do zmniejszenia absencji chorobowej wśród personelu pracującego przy przeładunkach
  • ogranicza dostęp do magazynu osobom niepożądanym, gdy brama jest otwarta i stoi przy niej rozładowywany samochód

Budowa fartucha uszczelniającego

Fartuch uszczelniający skonstruowany jest z ramy stalowej ocynkowanej, na której osadzone są gumowe płaszcze. Konstrukcja stalowa fartucha jest sprężysta, co powoduje, że w przypadku niedokładnego ustawienia pojazdu rama sprężyście odsuwa się od pojazdu zapobiegając jego uszkodzeniu.

Płaszcze fartucha wykonane są z ciągłej, elastycznej, wysoce odpornej na rozdarcia gumy.

Na górnym i bocznych płaszczach rękawa widnieje wyraźne oznakowanie które ułatwia kierowcy ustawianie pojazdu na samym środku doku.

Wybór odpowiedniego uszczelnienia

Chcąc odpowiednio uszczelnić otwór bramowy w doku przeładunkowym należy określić:

  • Jaka jest (lub będzie) wysokość rampy przeładunkowej?
  • Jaka jest szerokość i wysokość dokujących pojazdów?
  • Czy w jednym stanowisku przeładunkowym będą dokowały samochody ciężarowe o różnej wielkości czy o jednej ściśle określonej?
  • Jakiego rodzaju towary są (lub będą) przeładowywane

Prawidłowo dobrana szerokość fartuchów i głębokość montażowa pozwala uzyskać optymalne uszczelnienie.