Oferowane produkty / Oferowane produkty / Systemy parkingowe
System parkingowy

Systemy parkingowe

Systemy parkingowe pozwalają na sprawne zarządzanie parkingami znajdującymi się przy dużych obiektach handlowych, na osiedlach i przy innych obiektach, gdzie natężenie ruchu jest duże i konieczna jest kontrola samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających.

Zadaniem systemów parkingowych jest naliczanie i pobieranie opłat za parkowanie oraz kontrola wjazdów i wyjazdów z terenu parkingu.

Poniżej prezentujemy Państwu innowacyjny, nowoczesny, łatwy w obsłudze i ergonomiczny system parkingowy PARKPLUS firmy Faac.

System parkingowy FAAC PARKPLUS tworzą następujące urządzenia:

 • szlabany ? wjazdowy i wyjazdowy ? ze względu na intensywność użytkowania firma Faac wyposaża system w szybkie szlabany hydrauliczne (model 620 Rapid). Silnik napędzający pompę pracuje zanurzony w oleju. Brak przekładni minimalizuje ruchome elementy co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia. Zastosowany specjalny typ oleju syntetycznego umożliwia pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz w bardzo niskich temperaturach. Wszystkie wymienione cechy gwarantują pełną funkcjonalność szlabanu 24 godziny na dobę i wykonanie do 2 000 000 cykli do tzw. przeglądu głównego. W zależności od długości ramienia czasy otwarcia wynoszą od 0,9 do 3 sekund. Dodatkowo zastosowany w systemie PARKPLUS szlaban 620 Rapid wyposażony jest w funkcję elektronicznego spowolnienia. Można w nim też zainstalować ramię składane. Opcja ta przydatna jest w przypadku niskiego sufitu (np. w parkingu podziemnym).
 • automat biletowy służący do wydawania biletów z kodem kreskowym typu 2D i odczytywania kart zbliżeniowych oraz czytnik biletów służący do odczytu biletów opłacanych w kasie manualnej lub automatycznej oraz do odczytu kart zbliżeniowych. Obydwa urządzenia wyposażone są w wyświetlacze (4×20 znaków) informujące kierowców o dalszych krokach postępowania oraz wyświetlające informacje o błędach takich jak np. ?bilet nieopłacony?. Zarówno automat biletowy jak i czytnik biletów wyposażone są w moduł drukarki termicznej typu 2D z zespołem odcinania biletów a także w pasywne czytniki kart zbliżeniowych, czytnik zdalny dalekiego zasięgu (opcjonalnie) oraz wbudowany indukcyjny czujnik metalu wykrywający obecność pojazdu.Klienci okazjonalni, jednorazowi korzystają z systemu parkingowego poprzez bilet natomiast klienci stali korzystać mogą z kart zbliżeniowych wydawanych/sprzedawanych na kilka sposobów:
  • jako karty zbliżeniowe w ramach kontroli dostępu tj. użytkownik może używać parkingu bez żadnych ograniczeń lub ze zmniejszonymi prawami np. tylko do zaprogramowanej daty, tylko w określone dni lub tylko o określonej porze. Ograniczenia mogą dotyczyć również niektórych linii wjazdowych czy też określonych stref parkingu.
  • jako karty zbliżeniowe abonamentowe, które sprzedawane są na określony czas np. na miesiąc. Warunkiem działania karty jest systematyczne odnawianie jej ważności. Klient nie jest rozliczany z czasu postoju i może mieć tzw. wirtualną rezerwację miejsca oraz dodatkowe ograniczenia związane z czasem wjazdu i wyjazdu.
  • jako karty zbliżeniowe set value, które sprzedawane są z określoną wartością. System odlicza pieniądze za czas postoju zgodnie z zaprogramowanym cennikiem. Po wyczerpaniu środków użytkownik musi doładować kartę ponieważ karta z kontem zerowym jest nieważna.
 • kasa manualna obsługiwana przez operatora. Przed wyjazdem z parkingu użytkownik musi okazać bilet w kasie. Operator skanuje kod kreskowy a system na ekranie komputera wyświetla opłatę zgodną z wcześniej zaprogramowaną taryfą. Operator przyjmuje zapłatę i potwierdza to w komputerze. System uaktywnia bilet klienta jako ważny na wyjeździe na określony czas. Operator kasy manualnej w zależności od uprawnień może zmieniać stawki wg których rozliczane są bilety. Po zadeklarowaniu przez kierowcę może przyjąć opłatę z wyprzedzeniem, może stosować rabaty lub dopłaty. Wszystkie działania operatora rejestrowane są i dostępne w postaci gotowych raportów. Istnieje również możliwość przygotowania specjalnych raportów pod konkretną inwestycję. Kasę manualną pomijają użytkownicy posiadający ważne karty zbliżeniowe.
 • automatyczna kasa parkingowa (AKP) eliminująca obecność i pracę operatora. Kasa ta przyjmuje należność zarówno w bilonie jak i w banknotach (opcja dodatkowa) a także wydaje resztę w monetach. Opcjonalnie AKP może być wyposażona w terminal pozwalający na płatność bezgotówkową również w technologii zbliżeniowej. Płatność i inne przydatne użytkownikom informacje wyświetla ekran LCD. AKP może działać 24 godziny na dobę i pozwala na wyjazd z parkingu w dowolnym czasie. Zaletą jest także możliwość przedłużenia karty abonamentowej oraz karty set value oraz możliwość zapłacenia za zgubiony bilet.
 • panel wyświetlający (jako opcja), będący dużą tablicą ze znakiem ?P?, który wyświetla w zależności od stanu parkingu na zielona napis ?WOLNY? lub na czerwono ?ZAJĘTY?. Panel może wyświetlać także ilość miejsc, datę, czas i inne komunikaty.
 • stanowisko rabatowania (jako opcja), zeskanowanie biletu automatycznie nalicza rabat wartościowy lub rabat w postaci czasu, który jest rozpoznawany i uwzględniany w czasie dokonywania płatności w dowolnej kasie parkingu.
 • system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (jako opcja), który dzięki dodatkowemu oprogramowaniu i zamontowanym kamerom na każdej linii wjazdowej lub wyjazdowej odczytuje i rejestruje numer rejestracyjny pojazdu na wjeździe i porównuje z tablicą rejestracyjną w trakcie wyjazdu. W przypadku niezgodności tablicy rejestracyjnej pojazd zatrzymywany jest na linii wyjazdu.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu parkingowego FAAC PARKPLUS:

 • niskie koszty utrzymania
 • zapewnienie trwałości i ?szczelności? parkingu dzięki zastosowanym technologiom, niezawodnej elektronice, trwałym i szybko obsługującym szlabanom hydraulicznym
 • system łatwy w obsłudze i zrozumiały dla użytkowników (dzięki wyświetlanym informacjom)
 • system przystosowany do obsługi dużego ruchu
 • zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i szybkość obsługi dzięki np. automatycznej kasie czy zastosowaniu szybkich szlabanów Faac
 • wykorzystanie kodów kreskowych typu 2D gwarantuje niezawodność i umożliwia odczytywanie nawet najbardziej zniszczonych i zgniecionych biletów, nawet takich, które pozbawione są części kodu
 • elektroniczna weryfikacja biletów w kasie manualne lub automatycznej zapewniają niskie koszty eksploatacji eliminując potrzebę ponownego drukowania biletu
 • komunikacja w systemie opiera się na standardowych rozwiązaniach wykorzystujących niezawodne połączenia takie jak RS485 lub sieć LAN
 • oprogramowanie opracowane zostało zgodnie z najnowszym i łatwym w obsłudze systemem operacyjnym Windows, który może być obsługiwany przez personel nieposiadający specjalistycznej wiedzy
 • użytkownicy mogą korzystać z systemu nie tylko dzięki standardowym biletom, ale również z różnego rodzaju kart zbliżeniowych, które dostosuje do swoich potrzeb.